Login WTC Grensland

Login WTC Grensland

Geen ritten

Grensoverschrijdend wielerbeleid gepresenteerd

23 april 2012 - Limburgse toertochtorganisaties slaan handen ineen.

De organisatoren van de grootste Limburgse fietstoertochten hebben de handen ineen geslagen en met medewerking van het Huis voor de Sport Limburg en de Provincie een samenwerkingsverband in het leven geroepen.  Doel is kwaliteitsverbetering van de organisaties en daarmee het terugdringen van de overlast die in de regio wordt gevoeld.  Want behalve een spin-off van jaarlijks ongeveer 40 miljoen Euro hebben de toertochten ook een schaduwzijde. Het toenemend fietstoerisme wekt irritatie en veroorzaakt overlast.

Elf organisaties hebben zich verenigd onder een koepel en zullen de toertochten gaan inrichten onder strenge richtlijnen . Ze leggen zichzelf een inspanningsverplichting op die moet leiden tot een kwaliteitslabel. Alleen toertochten die aan deze standaard voldoen krijgen toegang tot de koepel. Hiermee wordt een handreiking gedaan aan vergunningverleners om samen de overlast aan te pakken en de positieve effecten van de evenementen meer uit te lichten en te benutten.

De doelstelling is middels een goede regelgeving , voorlichting en communicatie met deelnemers negatieve effecten voor het milieu en verkeersveiligheid weg te nemen.   Ook het respect voor andere weggebruikers en de omgeving krijgt aandacht. Daarnaast geldt voor de toertochten een aanmeldplicht en zal een evenementenkalender  spreiding  in plaats en tijd bevorderen. Tevens moet de kalender er toe bijdragen dat kleinere lokale festiviteiten niet in het gedrang komen. 

Er is een nauwe samenwerking met  Stichting Nederland Schoon en Stichting Ik Fiets Vriendelijk. 

De toertochten gaan werken volgens de richtlijnen van “Schoon Evenement”  en worden na afloop geëvalueerd met regelgevers, GGD en Politie.

De deelnemende organisaties zijn: Toerversie Amstel Gold Race, Limburgs Mooiste, Mergelheuvelland 2 daagse, de Bart Brentjes Challenge, Klimmen-Monschau-Klimmen, Boogies Extreme, ODS Classic, Volta Limburg Classic, Grenslandklassieker, Cofely en de KlimClassic. Deze toertochten voorzien in een grote behoefte. Ze brengen jaarlijks zo’n 60.000 fietsrecreanten naar Limburg die samen 10 miljoen kilometer op de fiets afleggen. Dat is 250 keer de aardbol rond.

Daar veel van deze tochten ook op Belgisch grondgebied wordt gereden haakt de koepel graag aan bij het grensoverschrijdend wielerbeleid dat door een zestal gemeenten aan beide zijden van de grens wordt ontwikkeld. Hierin worden zij ondersteund door de Provincie Limburg en het Huis voor de Sport.  Vanaf 2013 hoopt de koepel effectief met structurele oplossingen van start te gaan. 

De deelnemende organisatoren, waaronder de Grenslandklassieker hebben de volgende 11 gouden regels opgesteld. Deze zullen vanaf het seizoen 2013 worden toegepast.

 

Nieuwsbrief